Postdoctoral Fellow

Wang Bin

wangbin@nibs.ac.cn

Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences (Ph.D)

Graduate Students

Zichen Cao

caozichen@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (M.S.)

Zijian Li

lizijian@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (B.S.)

Jianpeng Zhang

zhangjianpeng@nibs.ac.cn

Lanzhou University of Technology (B.S.)

Yong Zhang

zhangyong@nibs.ac.cn

Tianjin University (M.S.)

Chenglong Chen

chenchenglong@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (M.S.)

Chunlin Zhu

zhuchunlin@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Xiaoyuan Ying

yingxiaoyuan@nibs.ac.cn

Northwest A&F University (B.S.)

Lingjiao Li

lilingjiao@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Jie Chen

chenjie@nibs.ac.cn

Nankai University (B.S.)

Xianxu Wang

wangxianxu@nibs.ac.cn

Northwest A&F University (M.S.)

Xiaotong Luo

luoxiaotong@nibs.ac.cn

China Agricultural University (B.S.)

Undergraduate Students

Technicians

Tingting Guo

guotingting@nibs.ac.cn

Anhui University of Chinese Medicine(M.S.)

Jingfu Zhang

zhangjingfu@nibs.ac.cn

Shenyang Pharmaceutical University (M.S.)

Lab Manager

Hongjuan Liu

liuhongjuan@nibs.ac.cn

Northeastern University (M. S.)