Postdoctoral Fellow

Jinbao Wu

wujinbao@nibs.ac.cn

Tianjin University (Ph.D.)

Shaoqiang Yang

yangshaoqiang@nibs.ac.cn

Nankai University (Ph.D.)

Graduate Students

Junming Zhuo

zhuojunming@nibs.ac.cn

Nanjing Agricultural University (B.S.)

Zichen Cao

caozichen@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (M.S.)

Wenxuan Sun

sunwenxuan@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Zijian Li

lizijian@nibs.ac.cn

Beijing University of Chemical Technology (B.S.)

Jianpeng Zhang

zhangjianpeng@nibs.ac.cn

Lanzhou University of Technology (B.S.)

Yuxi Li

liyuxi@nibs.ac.cn

Tianjin University of Science & Technology (M.S.)

Yong Zhang

zhangyong@nibs.ac.cn

Tianjin University (M.S.)

Chenglong Chen

chenchenglong@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (M.S.)

Chunlin Zhu

zhuchunlin@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Xiaoyuan Ying

yingxiaoyuan@nibs.ac.cn

Northwest A&F University (B.S.)

Lingjiao Li

lilingjiao@nibs.ac.cn

Qingdao University of Science and Technology (B.S.)

Jie Chen

chenjie@nibs.ac.cn

Nankai University (B.S.)

Undergraduate Students

Technicians

Luyang Li

liluyang@nibs.ac.cn

Tianjin University of Technology (B.S.)

Tingting Guo

guotingting@nibs.ac.cn

Anhui University of Chinese Medicine(M.S.)

Xianxu Wang

wangxianxu@nibs.ac.cn

Northwest A&F University (M.S.)

Lab Manager

Hongjuan Liu

liuhongjuan@nibs.ac.cn

Northeastern University (M. S.)